Rodzina 500+

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Junke

e-mail: iod@swiebodzin.sr.gov.pl

 

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Danych Osobowych - RODO).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez  e-mail we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz  z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.