Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
05.11.2019

Dostawa i montaż skanera do prześwietlania bagaży w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż skanera  do prześwietlania bagaży w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 wg załącznika nr 2 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 
30.10.2019

Dostawa i montaż bramki do wykrywania metali w budynku Sądu Rejonowego w Sulechowie przy Alei Niepodległości 9

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż bramki do wykrywania metali w budynku Sądu Rejonowego w Sulechowie przy Alei Niepodległości 9 wg załącznika nr 2 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 
10.10.2019

Usługi w zakresie serwisu i konserwacji dźwigów zamontowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji dźwigu osobowego zamontowanego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 oraz dźwigu towarowego zamontowanego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ulicy Wałowej 11.

 
01.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty OA.D-236-1/19

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na stałą obsługę, konserwację i nadzór urządzeń kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 oraz przy Al. Niepodległości 9 w Sulechowie, jak również na utrzymaniu pracy kotłowni przez 24h na dobę.

 
12.09.2019

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie".

Biultetyn Informacji Publicznych
20.08.2019
Biultetyn Informacji Publicznych

Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.