Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
12.12.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

 
11.12.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na przechowywanie przedmiotów stanowiących Dowód Rzeczowy w sprawach sądowych.

 
10.12.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na wykonanie stałej konserwacji, bieżących napraw oraz okresowych przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina3, ul. Wałowej 11 oraz Zamiejscowy Wydział w Sulechowie przy Al. Niepodległości 9.

 
10.12.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych, zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wg opisu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 
06.12.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-40/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie polegające na dostawie drukarek w ilości 4 sztuk, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania cenowego.

 
06.12.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-2/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę pieczątek na potrzeby tutejszego Sądu.