Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
30.01.2019

Zapytanie cenowe

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na wykonanie stałej konserwacji, bieżących napraw oraz okresowych przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina3, ul. Wałowej 11 oraz Zamiejscowy Wydział w Sulechowie przy Al. Niepodległości 9.

 
23.01.2019

Zapytanie cenowe

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na regularny wywóz odpadów stałych oraz użytkowanie pojemników (kontenerów) do ich gromadzenia.

 
21.01.2019

Zapytanie cenowe

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na regularny wywóz odpadów stałych oraz użytkowanie pojemników (kontenerów) do ich gromadzenia. Proponowana częstotliwość wywozu odpadów stałych co 7 dni (siedziba Sądu przy Parku Chopina 3), oraz co 14 dni (siedziby Sądu przy ul. Wałowej 11 w Świebodzinie oraz al. Niepodległości 9 w Sulechowie).