Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
14.09.2020

OA.D-2311-5/20 - Dostawa i montaż regałów metalowych skręcanych na potrzeby Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Świebodzinie (dalej: Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 30.000 Euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy (art. 4 pkt 8) z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) (Dz. U. 2019.1843 t.j.) na:

„Dostawę i montaż regałów metalowych skręcanych na potrzeby Sądu Rejonowego w Świebodzinie”

 
28.08.2020

Rozpoznanie cenowe OA.D-2311-4/20

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Świebodzinie (dalej: Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 30.000 Euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy (art. 4 pkt 8) z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) (Dz. U. 2019.1843 t.j.) na:

"Dostawę i montaż regałów metalowych skręcanych na potrzeby Sądu Rejonowego w ŚwiebodzinieDostawę i montaż regałów metalowych skręcanych na potrzeby Sądu Rejonowego w Świebodzinie"

 
04.08.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OA.D-2311-3/20

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanym przy Parku Chopina 3 w Świebodzinie obejmujących naprawę i malowanie ścian oraz sufitów (nowa część budynku).