Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Biultetyn Informacji Publicznych
20.08.2019
Biultetyn Informacji Publicznych

Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 
25.07.2019

Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 
19.07.2019

Dostawa i montaż kotła gazowego

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
(załącznik nr 1) na wykonanie zamówienia polegającego na dostawie i montażu kotła
gazowego do budynku Sądu Rejonowego przy Alei Niepodległości 9 w Sulechowie.
W załączeniu przedstawiamy również projekt umowy, który należy przy składaniu oferty zaparafować (załącznik nr 2).

 
11.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty OA.D-225-10/19

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp polegającego na wymianie okładzin schodów zewnętrznych przy elewacji południowej budynku sądu wraz z wymianą balustrady i zadaszenia nad wejściem do budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.

 
09.07.2019

Plan ochrony budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie - OA.D.225-9/19

Sąd Rejonowy w Świebodzinie w załączeniu przedstawia formularz oferty na wykonanie planów
ochrony budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i procedura wyboru Wykonawcy odbywa się w świetle wewnętrznego zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie w sprawie procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych wydanego na podstawie w/w. ustawy.

 
26.06.2019

Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Sądu Rejonowego w Świebodzinie.