Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
02.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie remontu toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w budynku przy Parku Chopina 3 w Świebodzinie (nowa część budynku).

 
02.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakup i dostawa niszczarek na potrzeby Wydziałów Sądu Rejonowego w Świebodzinie w łącznej ilości 10 sztuk.

 
26.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Sąd Rejonowy zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i dostawę foteli ergonomicznych na potrzeby Wydziałów i Oddziałów Sądu Rejonowego w Świebodzinie w łącznej ilości 15 sztuk.