Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
10.10.2019

Usługi w zakresie serwisu i konserwacji dźwigów zamontowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji dźwigu osobowego zamontowanego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 oraz dźwigu towarowego zamontowanego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ulicy Wałowej 11.

 
01.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty OA.D-236-1/19

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na stałą obsługę, konserwację i nadzór urządzeń kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 oraz przy Al. Niepodległości 9 w Sulechowie, jak również na utrzymaniu pracy kotłowni przez 24h na dobę.

 
12.09.2019

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie".

Biultetyn Informacji Publicznych
20.08.2019
Biultetyn Informacji Publicznych

Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 
25.07.2019

Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 
19.07.2019

Dostawa i montaż kotła gazowego

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
(załącznik nr 1) na wykonanie zamówienia polegającego na dostawie i montażu kotła
gazowego do budynku Sądu Rejonowego przy Alei Niepodległości 9 w Sulechowie.
W załączeniu przedstawiamy również projekt umowy, który należy przy składaniu oferty zaparafować (załącznik nr 2).