Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
08.01.2020

Zaproszenie do złożenia oferty OA.D.225-1/20

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych, zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wg opisu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 
30.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty OA.D.225-16/19

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych, zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

 
13.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty OA.D-225-15/19

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) zgodnie z działem X Kodeksu pracy oraz zadań PPOŻ (kompleksowa obsługa w odniesieniu do budynków Sądu) w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021 r.

 
05.11.2019

Dostawa i montaż skanera do prześwietlania bagaży w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż skanera  do prześwietlania bagaży w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 wg załącznika nr 2 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 
30.10.2019

Dostawa i montaż bramki do wykrywania metali w budynku Sądu Rejonowego w Sulechowie przy Alei Niepodległości 9

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż bramki do wykrywania metali w budynku Sądu Rejonowego w Sulechowie przy Alei Niepodległości 9 wg załącznika nr 2 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 
10.10.2019

Usługi w zakresie serwisu i konserwacji dźwigów zamontowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji dźwigu osobowego zamontowanego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 oraz dźwigu towarowego zamontowanego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ulicy Wałowej 11.