Rodzina 500+

POPUP

KOMUNIKAT

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO

W ŚWIEBODZINIE

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19

informujemy, że Biura Podawcze nie obsługują bezpośrednio

interesantów do odwołania.

 

Wszelkie pisma procesowe, wnioski można składać wyłącznie

drogą pocztową, zaś opłaty uiszczać wyłącznie na rachunki

bankowe, których numery znajdują się na stronie internetowej Sądu.

 

Odpisy dokumentów (orzeczeń) będą przekazywane

wyłącznie drogą pocztową.

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego

w Świebodzinie od dnia 13 marca do 19 kwietnia 2020r. odwołane zostają

wszystkie wyznaczone w tym okresie rozprawy i posiedzenia.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY TELEFONICZNIE

 

informacje o ograniczeniach w dostępie do Sądu znajdują się na stronie internetowej w zakładce

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2