Rodzina 500+

POPUP

KOMUNIKAT

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

 

Informujemy o wznowieniu od dnia 1 czerwca 2020r. działalności orzeczniczej Sądu Rejonowego w Świebodzinie oraz osobistej obsługi interesantów w biurach podawczych oraz kasie Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Od 1 czerwca 2020r. do odwołania ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Świebodzinie w dniach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Kasa Sądu będzie czynna w godzinach od 09:00-12:30 oraz od 13:30 do 15:00.

 Biuro podawcze - budynek Sądu Rejonowego przy Park Chopina 3 w godz. 09:00-15:00 

Biuro podawcze - budynek Sądu Rejonowego w Sulechowie Aleja Niepodległości 9 w godz. 09:00-13:00.

Biuro podawcze V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie ul. Wałowa 9 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-11:00

Biuro podawcze Zamiejscowego VII Wydziału Ksiąg Wieczystych budynek Sądu w Sulechowie - Aleja Niepodległości 9 w godz. 09:00-13:00.

Działalność Sądu Rejonowego w Świebodzinie od dnia 11 sierpnia 2020r. określa Zarządzenie Nr 23/2020  Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 11 sierpnia 2020r. dostępne na stronie internetowej Sądu w zakładce AKTULANE ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-2.

Procedura BHP dla petentów w czasie rozpraw/posiedzeń jawnych/licytacji na terenie budynków Sadu Rejonowego w Świebodzinie w trakcie trwania epidemii COVID-19 stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/PD/2020 Prezesa Sadu Rejonowego w Świebodzinie oraz Dyrektora Sadu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 18 maja 2020r.

Wyciąg z procedury BHP dla petentów  stanowiący załącznik nr 4  do Zarządzenia Nr 8/PD/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 18 maja 2020r.

Przed przyjściem do Sądu zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego
w Świebodzinie od dnia 1 czerwca 2020r. do odwołania:

1. Zakazuje się wstępu do budynków Sądu innym osobom niż:

- pracownikom Sądu Rejonowego w Świebodzinie,

- osobom posiadającym wezwanie lub zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu odbywającego się w danym dniu i ich opiekunom,

- funkcjonariuszom policji,

- prokuratorom,

- obrońcom i pełnomocnikom stron i uczestnikom postępowania,

- komornikom sądowym,

- osobom posiadającym dowód wpłaty wadium na licytację nieruchomości,

- petentom do biur podawczych lub kasy Sądu,

- pracownikom Poczty Polskiej,

- osobom współpracującym z Oddziałem Administracyjnym,

Ograniczenie wstępu do budynków Sądu dotyczy zwłaszcza osób, które chcą brać udział
w rozprawach w charakterze publiczności.

 

2. Osoby wchodzące do budynków Sądu obowiązane są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, przyłbice, inne).  Po wejściu do budynków należy bezwzględnie dezynfekować ręce lub założone rękawiczki jednorazowe udostępnionymi środkami dezynfekującymi.

3. Osoby wchodzące do budynku Sądu powinny okazać wezwanie/zawiadomienie lub inny dokument, który będzie uzasadniał konieczność przebywania w budynku Sądu.

4. Osoby wchodzące do budynków Sądu będą poddane pomiarowi temperatury ciała dokonywanemu przez pracownika ochrony. Nie poddanie się pomiarowi temperatury lub stwierdzenia u osoby wchodzącej do budynku temperatury powyżej 37,5oC będzie podstawą do odmowy wpuszczenia takiej osoby do budynków Sądu.

5. Akta spraw będą udostępniane wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym
z wyprzedzeniem minimum 1 dzień roboczy z kierownikiem sekretariatu danego Wydziału.

6. Skargi administracyjne do Prezesa Sądu należy wnosić wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej dostępny na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Świebodzinie lub na piśmie.

7. Kuratorzy sądowi będą przyjmować interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w wyznaczonych pomieszczeniach.

8. We wszystkich budynkach Sądu zainstalowano skrzynki podawcze do których można składać korespondencję kierowaną do Sądu bez konieczności jej wysyłania za pośrednictwem operatora pocztowego.  Codziennie korespondencja ze skrzynek podawczych jest odbierana przez pracowników Sądu.

9. W pomieszczeniach biur podawczych oraz kasy jednocześnie może przebywać 1 interesant. Osoby oczekujące na obsługę biur podawczych i kasy sądu powinny zachować minimum 2 metry odstępu czekając przed budynkami Sądu. Do budynków Sądu będą wpuszczane dopiero po opuszczeniu budynku przez interesanta, który opuścił biuro podawcze lub kasę.  

 

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Sądu w zakładce

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2