Rodzina 500+

Lista ławników

Lista ławników wybranych na kadencję lat 2016-2019r.

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Bolanowska Anna

 

2.

Kalbarczyk Ilona

 

3.

Kołtan Janina

 

4.

Łobażewicz Anna

 

5.

Makowska Mirosława

 

6.

Szubert Aleksandra

 

7.

Szulc Joanna

 

8.

Szeląg Halina

 

9.

Naks Beata

 

10.

Biernacka Anna

 

11.

Suwała Maciej

 

12.

Nowak Sebastian

 

13.

Kisielow Wioletta

 

14.

Kowalska Zyta

 

15.

Szuster Iwona

 

 

WYDZIAŁ IV PRACY

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Chomiak Paweł

 

2.

Derda Zbigniew

 

3.

Giecołd Jan

 

4.

Kozakiewicz Maria

 

5.

Lis Bożena

 

6.

Orwat Krystyna

 

7.

Polaczek Artur

 

8.

Zdanowicz-Bączkiewicz Teresa