Rodzina 500+

LICYTACJE KOMORNICZE

 
26.03.2020

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 
24.03.2020

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ nr KW ZGlS/00055315/0

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ nr KW ZGlS/00055315/0

 
24.03.2020

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00027625/1

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00027625/1

 
24.03.2020

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 799/800 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00008101/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 799/800 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00008101/3

 
16.03.2020

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

 
12.03.2020

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00046260/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00046260/3