Rodzina 500+

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

« powrót

Informacje lokalne
19.05.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie nr 8/PD/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS- CoV2 (koronawirus) w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t.j.)

« powrót