Rodzina 500+

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

Informacje lokalne
13.05.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 13/2020 z dnia 12 maja 2020r.

w sprawie uchylenia zarządzenie Nr 8/2020 dotyczącego czasowego ograniczenia wysyłania korespondencji.

Informacje lokalne
23.04.2020
Informacje lokalne

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 15zzs ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zw. ustawa COVID-19,  (Dz.U.2020 poz. 374 t.j).

Informacje lokalne
22.04.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 1 maja 2020r. do 15 maja 2020r.

Informacje lokalne
02.04.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 11/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 20 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Informacje państwowe
31.03.2020
Informacje państwowe

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

 

Informacje lokalne
20.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 9/2020 z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 1 kwietnia 2020r. do 19 kwietnia 2020r.