Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

Informacje lokalne
14.03.2019
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie nr 13/2019 z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Informacje lokalne
28.02.2019
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie nr 11/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy z jednoczesnym obowiązkiem ich odpracowania.

Informacje lokalne
20.02.2019
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 9/2019

w sprawie wprowadzenia Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych w sprawach cywilnych i wykroczeniowych.

Informacje lokalne
08.02.2019
Informacje lokalne

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa(Dz.U. z 2017 r. poz.729), Sąd Rejonowy w Świebodzinie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, dzierżawy lub darowizny.Wykaz składników stanowią załączniki nr 1-2 do niniejszego ogłoszenia.

Składniki majątku ruchomego można oglądać w dniach urzędowania sądu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wnioski lub oferty należy kierować do Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie, należy je składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)
w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku.

Informacje lokalne
02.10.2018
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 11/2018 z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Informacje państwowe
26.04.2018
Informacje państwowe

Zmiana w opłatach sądowych

Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sadowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyspiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności.