Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

Informacje lokalne
31.12.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 34/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

w sprawie dalszego czasowego zaniknięcia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.

Informacje ogólne
09.09.2020

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - powiat świebodziński

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie świebodzińskim

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu świebodzińskiego funkcjonują 2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem

Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe
Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.)

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

 
05.02.2020

Zarządzenie nr 4/PD/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie