Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

Informacje ogólne
31.07.2020

Informacja

z dnia 31 lipca 2020r. o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Informacje lokalne
30.06.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 19/2020 z dnia 29 czerwca 2020r

w sprawie czasowego zamknięcia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.

Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem

Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe
Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.)

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Informacje lokalne
31.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 10/2020 z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy bez obowiązku ich odpracowania.