Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacje lokalne
05.07.2018
Informacje lokalne

Ogłoszenie - I Ns 627/18

W dniu 4 lipca 2018 r. Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 627/18 wydał postanowienie zarządzające dokonanie spisu inwentarza spadku po zmarłej w dniu 28-07-2014 roku Wandzie Zofii Zagórskiej, córce Władysława i Zofii, ostatnio stale zamieszkałej w Babimoście, Pesel 47040713387.

Informacje lokalne
22.06.2018
Informacje lokalne

Ogłoszenie

Sygn. akt I Ns 178/90

Informacje lokalne
19.06.2018
Informacje lokalne

Ogłoszenie

Sygn. akt 114/18

Informacje lokalne
19.06.2018
Informacje lokalne

Ogłoszenie

Sygn. akt I Ns 113/18

Informacje lokalne
19.06.2018
Informacje lokalne

Ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 112/18

Informacje lokalne
11.05.2018
Informacje lokalne

Ogłoszenie

Sygn. akt I Ns 178/18