Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
29.06.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-20/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa wejścia do pomieszczeń piwnicznych Sądu Rejonowego w Świebodzinie wraz z budową miejsca postojowego dla samochodów uprzywilejowanych”.

 
26.06.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-9/18

Zaproszenie do złożenia oferty


W ramach rozeznania rynku oraz celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę okładek do akt spraw sądowych.

 
21.06.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-19/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na usługę w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej Inspektorem, w zgodności z art. 39 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO.” wg załącznika nr 2 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 
14.06.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-16/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych, zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wg opisu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Za materiał równoważnych Zamawiający uznaje każdy materiał spełniający wymagania określone w pkt 1-5.

 
22.05.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-13/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie w załączeniu przedstawia formularz oferty na remont murku okalającego budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w Sulechowie wraz z fragmentem murku przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

 
13.03.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-7/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie.