Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
15.11.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-37/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej (załącznik nr 1) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na dostawę oraz montaż urządzenia UPS Eaton 93PS-40(40)-40-0-6 lub równoważny w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.

 
30.10.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-36/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej (załącznik nr 1) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na dostawę oraz montaż urządzenia UPS Eaton 93PS-40(40)-40-0-6 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.

 
08.10.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-32/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na usługę konserwacji i serwisu urządzeń biurowych będących w posiadaniu Zamawiającego.

 
04.10.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-140-7/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla Pracowników Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

 
14.08.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-31/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie”.

 
29.06.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OA.D-224-20/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa wejścia do pomieszczeń piwnicznych Sądu Rejonowego w Świebodzinie wraz z budową miejsca postojowego dla samochodów uprzywilejowanych”.