Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-10-2020
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 249/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 21-10-2020
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 684/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 21-10-2020
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 75/19
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 21-10-2020
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 205/20
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 21-10-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 260/19
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 21-10-2020
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 618/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 21-10-2020
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 303/20
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 21-10-2020
Sala: poza sądem, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 32/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 21-10-2020
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:10
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 957/19
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-10-2020
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 992/18
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski