Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 06-08-2020
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 74/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 06-08-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 438/20
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 06-08-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 44/20
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 06-08-2020
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 121/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 06-08-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:20
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 455/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 06-08-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 449/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 06-08-2020
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 122/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 06-08-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 507/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 06-08-2020
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 123/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 06-08-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 36/20
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz