Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 15-01-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 50/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 15-01-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 519/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 15-01-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 579/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 15-01-2021
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 08:50
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Kop 36/20
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 15-01-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 165/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 15-01-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 219/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 15-01-2021
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 231/20
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 15-01-2021
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 266/20
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 15-01-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 72/20
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 15-01-2021
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 10:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 427/19
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński