Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 01-06-2020
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 7/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 238/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 241/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:20
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 243/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 246/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 01-06-2020
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 53/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 248/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 250/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 253/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 01-06-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 296/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik