Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 31-03-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 53/20
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 31-03-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 268/20
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 31-03-2020
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 08:50
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Ko 168/20
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 31-03-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 73/20
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 31-03-2020
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 134/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 31-03-2020
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 17/20
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 31-03-2020
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 28/20
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 31-03-2020
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 391/19
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 31-03-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 223/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 31-03-2020
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 136/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik