Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-01-2020
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 221/19
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 21-01-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:55
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1598/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 21-01-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 573/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 21-01-2020
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 660/19
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 21-01-2020
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 7/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 21-01-2020
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 09:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Ko 792/19
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 21-01-2020
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 489/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 21-01-2020
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 653/19
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 21-01-2020
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 203/07
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 21-01-2020
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 524/19
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek