Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-05-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Nc 97/21
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 18-05-2021
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 08:30
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 367/20
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 18-05-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 727/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 18-05-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 136/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 18-05-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 896/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 18-05-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 51/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 18-05-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 397/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 18-05-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 124/21
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 18-05-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 264/21
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 18-05-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 49/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz