Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-04-2018
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:10
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 193/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 17-04-2018
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 578/17
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 17-04-2018
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 192/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 17-04-2018
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 537/17
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 17-04-2018
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 579/17
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 17-04-2018
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 191/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 17-04-2018
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 189/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 17-04-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 403/17
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 17-04-2018
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 188/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 17-04-2018
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 10:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 43/18
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński