Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-04-2018
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 82/18
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 17-04-2018
Sala: Sesja wyja, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 187/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 17-04-2018
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 10:15
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Ko 168/18
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 17-04-2018
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 68/18
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 17-04-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 474/17
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 17-04-2018
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 10:45
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 64/18
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 17-04-2018
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 168/18
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 17-04-2018
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 11:30
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 59/18
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 17-04-2018
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 585/17
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 17-04-2018
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 12:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 464/17
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński