Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-04-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 542/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 21-04-2021
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 384/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 21-04-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 446/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 500/19
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-04-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 16/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 21-04-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 155/21
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 140/21
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 199/21
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-04-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 465/20
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 122/21
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski