Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-04-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 411/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska
Data: 21-04-2021
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 536/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 21-04-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 100/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 308/18
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-04-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 120/21
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 21-04-2021
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 643/19
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 21-04-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 165/20
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:30
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 766/20
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-04-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 86/21
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 21-04-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 466/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska