Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 741/20
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-04-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 58/21
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 21-04-2021
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 7/21
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 21-04-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 767/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 21-04-2021
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:10
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 576/20
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 21-04-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 965/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 21-04-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 408/19
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 21-04-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 138/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Czechowska