Rodzina 500+

I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny, ul. Park Chopina 3

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy.

Przewodniczący Wydziału SSR Aneta Felka-Duszczak nr pok. 17
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 12:00


Kierownik Sekretariatu Adrian Szymczak nr pok. 15
tel. 68 381-94-63 fax. 68 381-91-45, e-mail: cywilny@swiebodzin.sr.gov.pl
Sekretariat przyjmuje interesantów

w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

Informacja w sprawach z rep. Co pod numerem telefonu 735 927 594 (pokój nr 12)

Informacja w sprawach z rep. Nc, Ns, C pod numerem telefonu 68/381 91 45 (pokój nr 44)

Informacja w sprawach z rep. Nc, Ns, C pod numerem telefonu 68/381 94 57 (pokój nr 14 i 16)

W sekretariacie Wydziału strony mogą zapoznawać się z aktami spraw. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie kierownika sekretariatu (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o chęci przeglądania akt, podanie ich sygnatury oraz ustalenie z kierownikiem sekretariatu terminu stawienia się w Wydziale.