Rodzina 500+

II Wydział Karny

II Wydział Karny, ul. Park Chopina 3

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z II Wydziału Karnego dla gmin: Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Skąpe, Lubrza, Łagów.

Przewodniczący Wydziału SSR Jacek Płaza nr pok. 31
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 12:00

Kierownik Sekretariatu Anna Dzięcioł nr pok. 22
tel. 68 38-191-28 fax. 68 381-91-28, e-mail: karny@swiebodzin.sr.gov.pl

Sekretariat przyjmuje interesantów

w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

W sekretariacie Wydziału strony mogą zapoznawać się z aktami spraw. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie kierownika sekretariatu (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o chęci przeglądania akt, podanie ich sygnatury oraz ustalenie z kierownikiem sekretariatu terminu stawienia się w Wydziale.