Rodzina 500+

Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału Finansowego

Główny Księgowy Anna Szymczak

telefon  - 68 381 94 62

pok. 5

E-mail: anna.szymczak@swiebodzin.sr.gov.pl, ksiegowsc@swiebodzin.sr.gov.pl

Do zakresu działania Oddziału Finansowego należy w szczególności:

  1. opracowanie projektu budżetu Sądu Rejonowego,
  2. wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego,
  3. prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego,
  4. kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
Liczba wyświetleń: 8241
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-03