Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-01-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 458/17
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 24-01-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 64/17
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 24-01-2018
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:55
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 1708/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 24-01-2018
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 989/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 24-01-2018
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 456/17
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 24-01-2018
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 340/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 24-01-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 22/17
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 24-01-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 166/17
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 24-01-2018
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 980/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 24-01-2018
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 489/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak