Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
05.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-2/2018

Usługi sprzątania obiektów oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Parku Chopina 3 (Świebodzin),
przy ul. Wałowej 11 (Świebodzin) oraz Al. Niepodległości 9 w Sulechowie w okresie od dnia 2 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2020r.

 
03.04.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018r.

Sąd Rejonowy w Świebodzinie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 
13.03.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-7/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

 
23.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-1/18

ŚWIADCZENIE USŁUGI DOZOROWANIA I OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE
w okresie od 1 marca 2018r. do 28 lutego 2020r.

 
18.01.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-2/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie w załączeniu przedstawia formularz oferty na remont murku okalającego budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w Sulechowie.

 
19.12.2017

Zapytanie cenowe OA.D-224-45/17

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do założenia oferty na konserwację instalacji alarmu, włamania i napadu oraz przeciwpożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie.