Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

Informacje lokalne
01.06.2020
Informacje lokalne

KOMUNIKAT PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Informujemy o wznowieniu od dnia 1 czerwca 2020r. działalności orzeczniczej Sądu Rejonowego w Świebodzinie oraz osobistej obsługi interesantów w biurach podawczych oraz kasie Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Informacje lokalne
29.05.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 16/2020 z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Sądu Rejonowego w Świebodzinie na czas pandemii w związku z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus).

Informacje lokalne
22.05.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 15/2020 z dnia 22 maja 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 25 maja 2020r. do 29 maja 2020r.

Informacje lokalne
19.05.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie nr 8/PD/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS- CoV2 (koronawirus) w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t.j.)

Informacje lokalne
13.05.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 13/2020 z dnia 12 maja 2020r.

w sprawie uchylenia zarządzenie Nr 8/2020 dotyczącego czasowego ograniczenia wysyłania korespondencji.

Informacje lokalne
23.04.2020
Informacje lokalne

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 15zzs ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zw. ustawa COVID-19,  (Dz.U.2020 poz. 374 t.j).