Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

Informacje lokalne
22.04.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 1 maja 2020r. do 15 maja 2020r.

Informacje lokalne
02.04.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 11/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 20 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Informacje państwowe
31.03.2020
Informacje państwowe

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

 

Informacje lokalne
20.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 9/2020 z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 1 kwietnia 2020r. do 19 kwietnia 2020r.

Informacje lokalne
18.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 8/2020 z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia wysyłania korespondencji

Informacje lokalne
18.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 7/2020 z dnia 17 marca 2020r.

w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Sądu z dnia 12 marca 2020r. Nr 5/2020r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r.