Rodzina 500+

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

Informacje lokalne
18.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 8/2020 z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia wysyłania korespondencji

Informacje lokalne
18.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 7/2020 z dnia 17 marca 2020r.

w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Sądu z dnia 12 marca 2020r. Nr 5/2020r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

Informacje lokalne
13.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 6/2020 z dnia 13 marca 2020r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Informacje lokalne
12.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 5/2020 z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w dniach od 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

na podstawie art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j)

Informacje lokalne
12.03.2020
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 4/2020 z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie w celu ochrony zdrowia życia pracowników sądowych oraz interesantów w związku z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS- CoV-2 (koronawirus)